PODNOŠENJE

zahtjeva za pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem zahtjeva Monolitinvest d.o.o.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti: 

  • pisanim putem na adresu:  Monolitinvest d.o.o., Rajići 14, Kloštar Vojakovački, 48260 Križevci
  • elektroničkim putem na adresi: gdpr@mopar.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati: 

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. 

Službenik za informiranje je:

Božica Nemet

tel: 048/692-200
e-mail: bozica.nemet@mopar.hr

 

Zahtjev je moguće preuzeti na ovom linku Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac.pdf