SOFT BALM

Sredstvo za čišćenje uljenih drvenih podova

Soft Balm je sredstvo posebno namijenjeno čišćenju uljenih podova.

Zahvaljujući svom sastavu na bazi ulja za održavanje, istovremeno čisti i djeluje hranjivo na uljenu površinu drvenih podova. Redovita uporaba Soft Balm-a pomaže da uljeni podovi duže izgledaju prirodno lijepi i čisti.

Upozorenje: Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Sastav u skladu sa Uredbom (CE) br. 648/2004. Između 5%-15% neionskih tenzida, manje od 5% sapuna, Limonen, Konzervansi: 2-metil-2H-isotiazolin-3-one (MIT), + 1,2-benzisothiazolin-3-one.

UPUTE ZA UPORABU

Prije korištenja sredstvo dobro protresite.

Količinu od 3 čepa sa boce Soft Balm-a ulijte u 1 litru vode i promiješajte.

Otopinom očistite uljene drvene podove koristeći dobro ocijeđenu meku tkaninu. Pustite da se pod dobro osuši prije nego ćete hodati po njemu.

Preporučena učestalost uporabe: svakih 15/30 dana. Za svakodnevno čišćenje otopite pola čepa Soft Balm-a u 1 l vode.

Ovaj proizvod možete kupiti i u SETU ZA ODRŽAVANJE ULJENIH PODOVA

Set za održavanje uljenih drvenih podova sadrži: 2x 1L Soft Balm sredstvo za šišćenje, 1x 1L Wax Care disperzija voskova te 1 krpa od mikrofibre.